Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, χαρακτικό από την έκδοση: P. Belon du Mans, ''Les observations de plusiers singularités… trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays éstranges'', Παρίσι 1554.
Αναφέρεται από: Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:KEF_12.jpg
Μέγεθος:1.22 MB
Μορφότυπο:JPEG