Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, χαρακτικό από την έκδοση: P. Belon du Mans, ''Les observations de plusiers singularités… trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays éstranges'', Παρίσι 1554.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Μονή Σινά
Πηγή: P. Belon du Mans, ''Les observations de plusiers singularités… trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays éstranges'', Παρίσι 1554.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Σημειώσεις: Συλλογή Κ.Σπ.Στάικου
Αναφέρεται από: Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων