Αθηναϊκά τετράδραχμα νέα κοπής (Thompson 2163a και 1263c) που φέρουν στην πίσω πλευρά τα ονόματα των τότε αρχόντων Απελλικώνα και Αριστοτέλη [Ευγενής παραχώρηση του Volker Heuchert, Assistant Keeper του Ashmolean Museum of Art and Archaelogy. University of Oxford.]
Αναφέρεται από: Απελλικών, συλλέκτης βιβλίων
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:Appelikon2.jpg
Μέγεθος:186.61 kB
Μορφότυπο:JPEG