Η Μονή του Σινά, χαλκογραφία από την έκδοση: David Roberts, "Sketches in the Holy Land", Λονδίνο 1855-1856.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Byzantine Era[EL] Βυζαντινή Εποχή
Πηγή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Σημειώσεις: Τόμος 3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη(φωτογραφία του Ηλία Ηλιάδη)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:GEN18.jpg
Μέγεθος:268.54 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων