Η Μονή του Σινά, χαλκογραφία από την έκδοση: A. Arundale, Illustrations of Jerusalem and Mount Sinai, Λονδίνο 1837.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Πηγή: A.Arundale,"Illustrations of Jerusalem and Mount Sinai", Λονδίνο 1837.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Σημειώσεις: Συλλογή Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Αναφέρεται από: Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων