Ο αυτοκράτορας Ιοβιανός. Ρωμαϊκό νόμισμα.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Jovian1.jpg
Αναφέρεται από: Ιοβιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Rasiel's Roman Imperial Type Set
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:Jovian.jpg
Μέγεθος:55.96 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων