Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ ανάμεσα σε Συνοδικούς, κατά την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου, το 431. Μικρογραφία σε χειρόγραφο Κανονικού Δικαίου, αρχές του 9ου αιώνα. Βερκέλλι, Βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής.
Αναφέρεται από: Θεοδόσιος Β', αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:theodosios_1.jpg
Μέγεθος:1.23 MB
Μορφότυπο:JPEG