Ο αυτοκράτορας Καρακάλλας. Ρωμαϊκό νόμισμα, μεταξύ 215 - 243 μ.Χ. Συλλογή Walters Art Museum.
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_-_Medallion_with_Roman_Emperor_Caracalla_-_Walters_593_-_Obverse.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Walters Art Museum
Αναφέρεται από: Καρακάλλας, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων