Ο Ωριγένης στη «βιβλιοθήκη» του. Χαρακτικό από την έκδοση: Origenis, ‘Hexaplorum’, Paris, L. Guuerin, J. Boudot, C. Robustel, 1713.
Πηγή: Εθνική Bιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Αναφέρεται από: Ωριγένης, φιλόσοφος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εθνική Bιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:origenis_1.jpg
Μέγεθος:1.83 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων