Ο Ωριγένης στη «βιβλιοθήκη» του. Χαρακτικό από την έκδοση: Ωριγένης, «Hexaplorum», Παρίσι, L. Guuerin, J. Boudot, C. Robustel, 1713.
Πηγή: Εθνική Bιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εθνική Bιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Αναφέρεται από: Ωριγένης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων