Ο Θεόδωρος Β' Λάσκαρης, από την έκδοση: Ιωάννης Ζωναράς ,«Επιτομή ιστοριών», Mutinensis gr.122, f.294r, Biblioteca Estense Universitaria, Μοδένα.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodore_II_Laskaris_miniature.jpg?uselang=el
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Αναφέρεται από: Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης, αυτοκράτορας Νίκαιας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων