Ο Λέων ο Φιλόσοφος διδάσκοντας σε πολυπληθές ακροατήριο, μικρογραφία σε κώδικα με την «Σύνοψη Ιστοριών» του Ιωάννου Σκυλίτζη, 13ος αιώνας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός, λόγιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων