Ο Beatus Rhenanus σε χαρακτικό του 17ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Renaissance[EL] Αναγέννηση
Πηγή: Συλλογή Κ.Σπ.Στάικου.
Λέξεις κλειδιά: Rhenanus Beatus
Αναφέρεται από: Ρενανός/Ρηνανός, Βεάτος, λόγιος
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: K.Σπ.Στάικος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:R7.jpg
Μέγεθος:1.18 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων