Βιβλιοθήκη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Ισνύ

Η βιβλιοθήκη αυτή ιδρύθηκε γύρω στο 1462. Το 1482 θησαύριζε 29 τόμους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν χειρόγραφοι. Το παρόν απόθεμα των 70 χειρογράφων, περιλαμβάνει nicIsnyέργα ποικίλου περιεχομένου: έργα των Πατέρων της Εκκλησίας, σχόλια, ομιλίες και κηρύγματα, βιβλικά και θεολογικά κείμενα, τα οποία την κατέστησαν σημαντικό δείγμα μεσαιωνικής βιβλιοθήκης. Διαθέτει, επίσης, 171 αρχέτυπα, συγγράμματα της εποχής της Μεταρρύθμισης, ανάμεσα στα οποία μονόφυλλα, ανοιχτές nicIsny2επιστολές και 70 πραγματείες του Λούθηρου, 17 του Μελάγχθονα και 20 του Zwingli. Η βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου στο Ισνύ στην περιοχή Allgäu υπήρξε ένα πολιτιστικό μνημείο μεγίστης σπουδαιότητας, οι ρίζες του οποίου ανιχνεύονται στα μεσαιωνικά χρόνια. Ο θάλαμος της βιβλιοθήκης βρίσκεται πάνω από το διακονικό και είναι απομονωμένος σαν θησαυροφυλάκιο, η πρόσβαση του οποίου γίνεται από μια εσωτερική, στενή σκάλα. Η τοξοτή οροφή κοσμείται από Πατέρες της Εκκλησίας και το σύμβολο των τεσσάρων Ευαγγελιστών, που έχουν αποδοθεί ζωγραφικά με τη μέθοδο της νωπογραφίας (Löschburg, Libraries, 29-31).

Επωνυμία: Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τόπος ίδρυσης: Ισνύ
Τόπος λειτουργίας: Ισνύ
Χρόνος ίδρυσης: 1462-1482
Αναφέρει: Εικόνες
Η βιβλιοθήκη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Ισνύ.
Το εσωτερικό της βιβλιοθήκης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων