Μαρκιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Για τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μαρκιανό, που βασίλεψε στην Κωνσταντινούπολη από το 450 ως το 457 μ.Χ., γνωρίζουμε ότι μερίμνησε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Συνόδου της markianosΧαλκηδόνας (451), που καταδίκασε τα πολύτιμα συγγράμματα του Ευτύχιου. Σύμφωνα με την αυτοκρατορική επιταγή, τα βιβλία αυτά αποτελούσαν «τρέλα εναντίον της ορθής πίστης» και έτσι έπρεπε να εντοπιστούν και να καταλήξουν στην πυρά (Coleman- Norton, Rom., 820-826 [480] · Βιβλ. ΙΙΙ, 64-65).

 

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Μαρκιανός
Ιδιότητα/Αξίωμα: Αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Χρόνος δράσης: 5ος αι.
Αναφέρει: Εικόνες
Νόμισμα που απεικονίζει τον αυτοκράτορα Μαρκιανό.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων