Γλυκάς Μιχαήλ, ιστορικός

Ο Μιχαήλ Γλυκάς, ιστορικός, που γεννήθηκε πιθανότατα στην Κέρκυρα, και έδρασε το πρώτο ήμισυ του 12ου μ.Χ. αιώνα, διετέλεσε αυτοκρατορικός γραμματέας στην Αυλή του Μανουήλ Α΄ (1143-1180 μ.Χ.). Από τη Χρονογραφία του αντλούμε την πληροφορία ότι η βιβλιοθήκη που είχε συγκροτήσει ο Κωνστάντιος Β΄ στεγαζόταν στο Οκτάγωνο, έναν οίκον κτισμένον πλησίον της Αγίας Σοφίας, και ότι αριθμούσε 36.500 τόμους (Beck, Kirche, 654).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Μιχαήλ Γλυκάς
Ιδιότητα/Αξίωμα: Ιστορικός
Τόπος γέννησης: Κέρκυρα
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Χρόνος δράσης: 12ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κωνστάντιος Β΄, αυτοκράτορας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων