Γλυκάς, Μιχαήλ, ιστορικός

Ο Μιχαήλ Γλυκάς, ιστορικός, που γεννήθηκε πιθανότατα στην Κέρκυρα, και έδρασε το πρώτο ήμισυ του 12ου μ.Χ. αιώνα, διετέλεσε αυτοκρατορικός γραμματέας στην Αυλή του Μανουήλ Α΄ (1143-1180 μ.Χ.). Από τη Χρονογραφία του αντλούμε την πληροφορία ότι η βιβλιοθήκη που είχε συγκροτήσει ο Κωνστάντιος Β΄ στεγαζόταν στο Οκτάγωνο, έναν οίκον κτισμένον πλησίον της Αγίας Σοφίας, και ότι αριθμούσε 36.500 τόμους (Beck, Kirche, 654).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Όνομα/Προσωνυμία: Μιχαήλ Γλυκάς
Ιδιότητα/Αξίωμα: Ιστορικός
Τόπος γέννησης: Κέρκυραsemantics logo
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούποληsemantics logo
Χρόνος δράσης: 12ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κωνστάντιος Β΄, αυτοκράτορας
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων