Διοκλής, χορηγός

Ο Διοκλής, κάποιο άτομο άγνωστο από αλλού, φέρεται, σύμφωνα με αφιερωτική μαρμάρινη στήλη του 2ου αιώνα π.Χ., ως χορηγός, μαζί με τον γιο του Απολλόδωρο, μιας βιβλιοθήκης στην Κω. Η προσφορά τους συνίσταται στη δωρεά σε κάποια βιβλιοθήκη (πιθανότατα γυμνασιακή) 100 βιβλίων, ενώ στον κατάλογο καταγράφονται και άλλοι δωρητές (Roberts, Hel. · Βιβλ. Ι, 260).

dioklis

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Όνομα/Προσωνυμία: Διοκλής
Ιδιότητα/Αξίωμα: Χορηγός
Τόπος δράσης: Κωςsemantics logo
Χρόνος δράσης: 2ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Απολλόδωρος, χορηγός
Εικόνες
Μαρμάρινο απότμημα (περ. 100 π.Χ.), όπου καταγράφονται τίτλοι βιβλίων πιθανόν από κάποια δωρεά. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Απολλόδωρος, χορηγός
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων