Διοκλής, χορηγός

Ο Διοκλής, κάποιο άτομο άγνωστο από αλλού, φέρεται, σύμφωνα με αφιερωτική μαρμάρινη στήλη του 2ου αιώνα π.Χ., ως χορηγός, μαζί με τον γιο του Απολλόδωρο, μιας βιβλιοθήκης στην Κω. Η προσφορά τους συνίσταται στη δωρεά σε κάποια βιβλιοθήκη (πιθανότατα γυμνασιακή) 100 βιβλίων, ενώ στον κατάλογο καταγράφονται και άλλοι δωρητές (Roberts, Hel. · Βιβλ. Ι, 260).

dioklis

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Διοκλής
Ιδιότητα/Αξίωμα: Χορηγός
Τόπος δράσης: Κως
Χρόνος δράσης: 2ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Απολλόδωρος, χορηγός
Εικόνες
Μαρμάρινο απότμημα (περ. 100 π.Χ.), όπου καταγράφονται τίτλοι βιβλίων πιθανόν από κάποια δωρεά. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Απολλόδωρος, χορηγός
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων