Παχώμιος, συντάκτης του "Κανόνα"

Ο Παχώμιος (απεβίωσε το 346) είναι ο πρώτος  που θέσπισε Κανόνα  της κοινοβιακής ζωής στην Άνω Αίγυπτο. Από τον Κανόνα αυτόν γνωρίζουμε ότι η μελέτη ήταν υποχρεωτική για τους μοναχούς paxomiosκαι ο διαλογισμός μέσα από την ανάγνωση τους απασχολούσε αρκετό διάστημα της ημέρας· υπήρχε μάλιστα και διδακτική μέριμνα για όσους εισέρχονταν στη μονή αγράμματοι. Κάθε πρωί ο μοναχός παραλάμβανε από τα χέρια του Secundus ένα χειρόγραφο, το οποίο έπρεπε με το σούρουπο να επιστρέψει για να φυλαχτεί στα ερμάρια. Η προσεκτική μεταχείριση του βιβλίου προβλεπόταν σε ειδικό αυστηρό κανόνα (Boon, Pach.). Το Τυπικό του Παχώμιου είχε μεγάλη απήχηση και σύντομα επεκτάθηκε από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και τη Μικρά Ασία, διαμορφώνοντας έτσι αλυσίδα από σημαντικές θεολογικές βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη, 147-148). 

 

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Παχώμιος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Συντάκτης του "Κανόνα"
Τόπος δράσης: Άνω Αίγυπτος
Χρόνος θανάτου: 346 μ.Χ.
Χρόνος δράσης: 4ος αι. μ.Χ.
Αναφέρει: Εικόνες
Ο Παχώμιος.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Θεόδωρος Στουδίτης, ηγούμενος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων