Κομνηνός Συναδηνός Ιωάννης, συλλέκτης βιβλίων

Ο Ιωάννης Κομνηνός Συναδηνός, μέγας στρατοπεδάρχης, κόμπαζε ότι είχε εξαντλήσει όλα τα πλούτη του,  πολύτιμες πέτρες και χρυσό, για την αγορά βιβλίων και πως είχε συγκροτήσει έτσι την πλουσιότερη βιβλιοθήκη από οποιονδήποτε ομόλογό του ή ζώντα αυτοκρατορικό αξιωματούχο (Browning, Lit., 39-51 · Βιβλ. III, 431).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Ιωάννης Κομνηνός Συναδηνός
Ιδιότητα/Αξίωμα: Συλλέκτης βιβλίων
Μέγας στρατοπεδάρχης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων