Γρηγόριος ΙΑ΄, πάπας

Ο πάπας Γρηγόριος ΙΑ΄ (Pierre Roger de Beauport) κατείχε τον παπικό θρόνο από το 1370 έως το 1378. Ήταν εκείνος που επανέφερε την Αγία Έδρα στο Βατικανό από τη «Βαβυλώνια Αιχμαλωσία» της στην Αβινιόν, το 1376.

Η παπική έδρα στην Αβινιόν διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη και ο δεύτερος κατάλογός της που εκπονήθηκε το 1375, είναι προϊόν της βαθιάς παιδείας που gregχαρακτηρίζει τον πάπα Γρηγόριο ΙΑ´, σπουδασμένο στην Περούσια και φοιτητή του μεγάλου Βάλδου. Με την αναρρίχησή του στον παπικό θρόνο, ο πάπας προχώρησε στην οργάνωση της βιβλιοθήκης με πρωτόγνωρους για την εποχή κανόνες. Δεν πρόκειται εδώ για απλό ευρετήριο της βιβλιοθήκης, αλλά για κωδικογράφηση που να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τον βιβλιοθηκάριο και τους αναγνώστες στις μελέτες τους. Ο αριθμός των βιβλίων είχε μεγαλώσει σημαντικά σε σύγκριση με τον προηγούμενο του 1369, χωρίς όμως να γνωρίζουμε την προέλευσή τους. Το βιβλιακό αυτό υλικό κατατάχθηκε με βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και μεθόδους: κάθε κώδικας αριθμήθηκε και τοποθετήθηκε σε ασφαλιζόμενα αρμάρια, στα οποία αναρτήθηκαν πίνακες (tabulae) με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια συντάχθηκε ένα ευρετήριο του περιεχομένου του κάθε αρμαρίου (tabula) και οι κώδικες καταγράφηκαν με καθαρά βιβλιογραφικά στοιχεία: όνομα συγγραφέα και τίτλου ή και θεματική ενότητα (De medicina). Δεν περιγράφεται το περιεχόμενο του κάθε τόμου, αλλά απαριθμείται σχολαστικά κάθε έργο που εμπεριέχεται (Βιβλ. ΙV, 339-341).

 

 

Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Όνομα/Προσωνυμία: Γρηγόριος ΙΑ΄
Pierre Roger de Beauport
Ιδιότητα/Αξίωμα: Πάπας
Τόπος δράσης: Αβινιόν
Ρώμη
Περούτζια
Χρόνος θανάτου: 1378
Χρόνος δράσης: 14ος αι.
Αναφέρει: Βιβλιοθήκες
Η παπική βιβλιοθήκη της Αβινιόν
Εικόνες
Ο πάπας Γρηγόριος ΙΑ'.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων