Νικολόπουλος, Π.
Συγγραφέας: Νικολόπουλος, Π.
Αναφορά: 

Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, Σύμμεικτα, τόμ. Β΄, Αθήνα, ΚΒΕ / ΕΙΕ, 1970, σ. 399–416 (ανάτυπο).

«Η βιβλιοθήκη των εντύπων», στο Σινά. Οι θησαυροί της Ι. Μονής Αγίας Αικατερίνης (επιμ. Κ.Α. Μανάφης), Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1990, 354.

Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αριθ. 3122–3369, Αθήνα 1996.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων