Ορλάνδος, Α.Κ.
Συγγραφέας: Ορλάνδος, Α.Κ.
Αναφορά: 

Η Αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου, Αθήνα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών (28) 1970.

Ανάγλυφον κιβωτίδιον της Μ. Λαύρας, Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος 8 (1955–56), 100–104.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων