Πατρινέλης, Χ.Γ.
Συγγραφέας: Πατρινέλης, Χ.Γ.
Αναφορά: 

«Βιβλιοθήκαι και Αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 1 (1962), στλ. 935–943, 3–20 (ανατ. 1963).

«Οι πρώτοι δάσκαλοι της Σχολής Κοζάνης (Από τον Γεώργιο Κονταρής ως τον Ευγένιο Βούλγαρη», Ο Ερανιστής, 20 (1995), σ. 5–19.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων