Στάικος, Κ.Σπ.
Συγγραφέας: Στάικος, Κ.Σπ.
Αναφορά: 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας, Κότινος, Αθήνα 1989.

Η Βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, Αθήνα 1995.

Βιβλιοθήκη. Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και Σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π.Χ.1600 μ.Χ.), Στάικος, Αθήνα 1996.

«Η εξάπλωση της ελληνικής τυπογραφίας στον Βορρά», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 153–201.

«Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 205–223.

«Σπάνια και μοναδικά αντίτυπα», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 227–245.

Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, τόμοι Ι–V, Κότινος, Αθήνα 2002–2012.

Η Βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και της Ακαδημίας, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2012.

Αριστοτέλους Βιβλιοθήκη. Η Σπουδαιότερη Συλλογή Βιβλίων που Συγκροτήθηκε Ποτέ, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2015.

Οι Ελληνικές Εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες Συνεργάτες τους, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2015.

Η Αρχιτεκτονική των Βιβλιοθηκών στον Δυτικό Πολιτισμό, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2016.

Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως τον Καρδινάλιο Βησσαρίωνα, τόμ. ΙΙΙ, Αθήνα, ΑΤΩΝ, 2016

Η Πνευματική Πορεία του Γένους, τόμοι Ι–ΙΙ, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2017–2018.

(επιμ.), Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018.

«Τα Έντυπα Ελληνικά Βιβλία, Εφημερίδες και Περιοδικά (15ος–19ος αιώνας)», Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 35–95.

Τα Ελληνικά Αρχέτυπα, ΑΤΩΝ, Αθήνα 2019.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων