Τωμαδάκης, Ν.Β.
Συγγραφέας: Τωμαδάκης, Ν.Β.
Αναφορά: 

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης εν Κρήτη (961 μ.Χ.) και η κτίσις της Μεγίστης Λαύρας, Αθήνα 1961.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων