Λάππας, Κ.
Συγγραφέας: Λάππας, Κ.
Αναφορά: 

(επιμ.), Αγία Λαύρα Καλαβρύτων, Κείμενα από τον Κώδικα της Μονής: 1. Κτιτορικό. 2. Χρονικό της Αλβανοκρατίας (1770–1779). 3. Ακολουθία του αγίου Αλεξίου, τόμ. Α΄, Αθήνα, ΚΝΕ / ΕΙΕ, 1975.

Ο Καλαβρυτινός δάσκαλος Γρηγόριος Ιωαννίδης και η βιβλιοθήκη του, ανάτυπο από το περιοδικό Μνήμων, 5 (1976), Αθήνα.

«Αρχειακές συλλογές (17ος–19ος αι.)», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 47–71.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων