Στάικος, Κ.Σπ. / Τ.Ε., Σκλαβενίτης
Συγγραφέας: Στάικος, Κ.Σπ.
Σκλαβενίτης, Τ.Ε.
Αναφορά: 

«Τα ελληνικά τυπογραφεία της Διασποράς και της καθ’ ημάς Ανατολής (16ος–19ος αι.)», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 95–149.

(επιμ.), Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου Ελληνισμού (1499–1999), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2000.

(επιμ.), Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», β έκδοση, Αθήνα, [ΕΣΗΕΑ], 2021.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων