Στάικος, Κ.Σπ. / Τ.Ε., Σκλαβενίτης
Συγγραφέας: Στάικος, Κ.Σπ.
Σκλαβενίτης, Τ.Ε.
Αναφορά: 

«Τα ελληνικά τυπογραφεία της Διασποράς και της καθ’ ημάς Ανατολής (16ος–19ος αι.)», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. 95–149.

(επιμ.), Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου Ελληνισμού (1499–1999), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2000.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων