Σκλαβενίτης, Τ.E.
Συγγραφέας: Σκλαβενίτης, Τ.E.
Αναφορά: 

Εργογραφία του Μ. Χουρμούζη. Αγγελίες για την κωμωδία «Χορός» και για συναγωγή βουλευτικών λόγων, Μέλισσα των βιβλίων, τόμος Γ΄, 1977–1981 (ανάτυπο).

«Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος αι.)», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Πανεπιστήμιο: ιδεολογία και παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1989, σ. 113–119.

Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη, κείμενα: Δημ. Χ. Σκλαβενίτης, Αρ. Α. Χαραμόγλης, Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, Σπ. Ι. Ασδραχάς, Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδος / Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1994 και, με πρόλογο του δημάρχου Γεωργ. Γληγόρη, 22004, σ. 21-27.

Η σχολική βιβλιοθήκη τον 19ο αιώνα. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833–1935), Αθήνα, ΚΝΕ / ΕΙΕ, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», 1995.

Πανταζής Κοντομίχης – 50χρονα πνευματικής πορείας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 1996.

«Τα έντυπα», στο Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση – Ιστορία – Τέχνη, τόμος Β΄, Άγιον Όρος 1996, 605 κ.ε.

«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος – Ιστορικό σχεδίασμα», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999, σ. κγ΄–νγ΄.

Φιλολογικό μνημόσυνο Αριστοτέλη Α. Χαραμόγλη (1919–2003), Τρεις ομιλίες, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 29 Μαΐου 2004, Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Οι ορίζοντες της Χαράμογλειας Βιβλιοθήκης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης – Η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη και η λευκαδίτικη πολιτισμική υποδομή, Δημήτρης Σ. Τσερές – Η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη ως εργαλείο του τοπικού ιστορικού και του του εκπαιδευτικού στο μάθημα της τοπικής ιστορίας, ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Ι΄ 2004–2005, Αθήνα 2006, σ. 297-303.

«Σχεδίασμα Ιστορίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 17–34.

(επιμ. μαζί με Ιουλιανή Θεοδόση), Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, τιμητικό αφιέρωμα, γεν. επιμ. Έλλη Δρούλια, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής – Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2019.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων