Σαντοριναίου, Κυριακή
Συγγραφέας: Σαντοριναίου, Κυριακή
Αναφορά: 

«Η εκχώρηση της βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου στην πόλη της Ανδρίτσαινας», Ανδρίτσαινα. Η Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιoφίλων, 1981, σ. 36–46.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων