Κομίνης, Α.
Συγγραφέας: Κομίνης, Α.
Αναφορά: 

«Ο νέος κατάλογος των χειρογράφων της εν Πάτμω Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου (μέθοδοι και προβλήματα)», Σύμμεικτα 1, Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1966, σ. 17–34.

«Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολή πρώτη)», Σύμμεικτα 1, Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1966, σ. 35–75.

Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών Κωδίκων, Αθήνα, Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1968.

Πατμιακή Βιβλιοθήκη ήτοι νέος κατάλογος των χειρόγραφων κωδίκων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, τόμ. Α΄, Κώδικες 1–101, Αθήνα 1988.

«Τα χειρόγραφα», Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, Εκδοτική Αθηνών, 1988, σ. 328–331.

(επιμ.), Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, επιμ. Α. Κομίνης, Εκδοτική Αθηνών, 1988.

Παλαιοί κατάλογοι των κωδίκων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, Αναγκαίαι Διασαφήσεις, τόμ. Γ΄, Γενεύη 1989. 

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων