Φραγκίσκος, Ε.Ν.
Συγγραφέας: Φραγκίσκος, Ε.Ν.
Αναφορά: 

«Τα έντυπα», Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, Εκδοτική Αθηνών, 1988, σ. 341–346.

Οι σωζόμενοι κατάλογοι των εντύπων της βιβλιοθήκης της Μονής Α. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου», Διεθνές Συμπόσιο, Πρακτικά Ι. Μονή Α. Ιωάννου του Θεολόγου 900 χρόνια ιστορικής μαρτυρίας (1088–1988), Πάτμος, 22–24 Σεπτεμβρίου 1988, Αθήνα 1989.

«Η βιβλιοθήκη του εμπόρου φίλου του Κοραή Ιακ. Ρώτα και η δεξίωσή της σε μια αναπτυσσόμενη περιφέρεια του νεοελληνικού κράτους», Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σ. 129–139.

Αδαμάντιος Κοραής, Τα Νέα, «Ιστορική Βιβλιοθήκη: Οι ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας», επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Αθήνα 2010. 

«Σχολική Βιβλιοθήκη, Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές πραγματικότητες. Το Γυμνάσιο της Σύρου (1835–1844)», υπό έκδοση στο περιοδικό Τετράδια Εργασίας 9β, ΚΝΕ / ΕΙΕ.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων