Μελιανός, Ι.Ν.
Συγγραφέας: Μελιανός, Ι.Ν.
Αναφορά: 

Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Κατάλογος των Εντύπων (15ος–19ος αι.), τόμ. Δ΄, Νέες προσκτήσεις της Βιβλιοθήκης, 15ος–19ος αι. (390 έντυπα), Αθήνα 2012.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων