Καλώτα, Άννα
Συγγραφέας: Καλώτα, Άννα
Αναφορά: 

«Ο Γραμματολογικός Κατάλογος του 1873 της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2–5 Οκτωβρίου 2014, Γρεβενά, Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, 2016, σ. 523–546.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων