Καρανάσιος, Χ.
Συγγραφέας: Καρανάσιος, Χ.
Αναφορά: 

«Εκδόσεις και χειρόγραφα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707–1832). Έκθεση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα πλαίσια του Συνεδρίου “Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Απόπειρα μιας νέας επιστημονικής συγκομιδής”, Κοζάνη 1996, Α4, XXII + 91 σ. + XVI πίν.

«Η Σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 8–10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη 1999, σ. 14–179.

«Επισκόπηση ιστορίας της Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας μακεδονικής μητρόπολης, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη 27–30 Σεπτεμβρίου 2012, 100ή επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, επιμ. Χαρίτων Καρανάσιος κ.ά., Κοζάνη 2014, σ. 255–290.

Προσκυνητές από την περιοχή Κοζάνης στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (1742–1936), Ελιμειακά 58 (2007), 65–73.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων