Καρανάσιος, Χ.
Συγγραφέας: Καρανάσιος, Χ.
Αναφορά: 

«Εκδόσεις και χειρόγραφα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1707–1832). Έκθεση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα πλαίσια του Συνεδρίου “Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Απόπειρα μιας νέας επιστημονικής συγκομιδής”, Κοζάνη 1996, Α4, XXII + 91 σ. + XVI πίν.

«Η Σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 8–10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη 1999, σ. 14–179.

«Επισκόπηση ιστορίας της Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας μακεδονικής μητρόπολης, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη 27–30 Σεπτεμβρίου 2012, 100ή επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, επιμ. Χαρίτων Καρανάσιος κ.ά., Κοζάνη 2014, σ. 255–290.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων