Σιγάλας, Α.
Συγγραφέας: Σιγάλας, Α.
Αναφορά: 

Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939. 

«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, 4 (1939), Θεσσαλονίκη, σ. 156183.  

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων