Κασίνης, Κ.Γ.
Συγγραφέας: Κασίνης, Κ.Γ.
Αναφορά: 

Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά, 1911–1925, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1973.

(εισαγωγή, φιλολογική επιμ., σημειώσεις), Κωστή Παλαμά, Αλληλογραφία (1875–1915), τόμ. 1, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1975.

(εισαγωγή, φιλολογική επιμ., σημειώσεις), Κωστή Παλαμά, Αλληλογραφία (1916–1928), τόμ. 2, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1978.

(εισαγωγή, φιλολογική επιμ., σημειώσεις), Κωστή Παλαμά, Αλληλογραφία (1929–1941), τόμ. 3, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1981.

(εισαγωγή, φιλολογική επιμ., σημειώσεις), Κωστή Παλαμά, Αλληλογραφία, Γράμματα στη Λιλή Ζηρίνη, τόμ. 4, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1986.

Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά, 1932–1942, πρώτη καταγραφή, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1994 (ανάτυπο από το αφιέρωμα της Νέας Εστίας του 1993).

«Τα σημειωματάρια του Παλαμά. Πρώτη συνοπτική παρουσίαση». Αντί, 793–794 (2003), σ. 24–28.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων