Καββάδας, Σ.
Συγγραφέας: Καββάδας, Σ.
Αναφορά: 

Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή (Ιστορία, Κατάλογος Χειρογράφων), Αθήνα 1933.

Οι κώδικες της Χίου, τχ. Α΄, Χίος 1950.

«Αφιερώσεις προς Κοραήν», Έρανος εις Αδαμάντιον Κοραήν, Αθήνα 1965, σ. 209–227.

«Νέα χειρόγραφα του Κοραή εις την Βιβλιοθήκην της Χίου», Χιακή Επιθεώρησις, 21 (Νοέμβριος 1969), σ. 205–207.

«Τα ιατρικά βιβλία του Κοραή με αυτόγραφους σημειώσεις αυτού», ανάτυπο, δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Αθηνών, 25ον Πανελλήνιον Συνέδριον εν Χίω, Πάσχα 1969, και στο περιοδικό Ακαδημαϊκή Ιατρική, τχ. Ιανουαρίου 1970.    

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων