Κουμαριανού, Αικατερίνη
Συγγραφέας: Κουμαριανού, Αικατερίνη
Αναφορά: 

«Αδαμάντιος Κοραής: η παιδεία, η πολιτική και το έθνος», Άνθρωποι και Ιδέες, Κείμενα για τον Διαφωτισμό και τον ελληνικό κόσμο (18ος–20ός αι.), Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 25–118.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων