Μάμουκας, Α.
Συγγραφέας: Μάμουκας, Α.
Αναφορά: 

Αδαμάντιος Κοραής. Αδαμάντιος Κοραής. Βίος και έργα, εισαγωγ. σημείωμα Στερ. Φασουλάκης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων