Μάμουκας, Α.
Συγγραφέας: Μάμουκας, Α.
Αναφορά: 

Αδαμάντιος Κοραής. Αδαμάντιος Κοραής. Βίος και έργα, εισαγωγ. σημείωμα Στερ. Φασουλάκης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων