Πολίτης, Α.
Συγγραφέας: Πολίτης, Α.
Αναφορά: 

«Εισαγωγή», Η Βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Αγαθόφρονος Νικολόπουλου στην Ανδρίτσαινα. Κατάλογος, Αθήνα, ΚΝΕ / ΕΙΕ, 1987, σ. 19–39.

«“Αν ήρχιζε μετά είκοσι χρόνους… Ο Κοραής, οι κοινωνικές ιδέες του Διαφωτισμου και η Ελληνική Επανάσταση», Ο Ερανιστής, 26 (2008), σ. 241–254.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων