Κυριακίδης, Σ.
Συγγραφέας: Κυριακίδης, Σ.
Αναφορά: 

«III Εφορευτική Επιτροπεία της Βιβλιοθήκης. Πρώτη και Δευτέρα τριετία από του 192627 μέχρι του 193132, «Έκθεσις Πεπραγμένων επί Πρυτανείας Περικλέους Βιζουκίδου 19311932», Θεσσαλονίκη, 1934, σελ. 117184.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων