Κυριαζόπουλος, Β.
Συγγραφέας: Κυριαζόπουλος, Β.
Αναφορά: 

Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926–1960, Θεσσαλονίκη 1960.

Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 1926–1976, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 147149.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων