Κυριαζόπουλος, Β.
Συγγραφέας: Κυριαζόπουλος, Β.
Αναφορά: 

Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926–1960, Θεσσαλονίκη 1960.

Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 1926–1976, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 147149.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων