Δημάκης, Ι.
Συγγραφέας: Δημάκης, Ι.
Αναφορά: 

«Η συνεργασία του Κωνστ. Νικολόπουλου στο γαλλικό τύπο από το 1821 ως το 1824», ανάτυπο από το περιοδικό  Ο Ερανιστής, έτος Β΄, αρ. 43, 2 (1964), Αθήνα.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων