Καρατζάς, Σ.
Συγγραφέας: Καρατζάς, Σ.
Αναφορά: 

Κοραής και Νικολόπουλος, Collection de lInstitut Français dAthènes, Αθήνα, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών / Institut Français d’Athènes, 1949.

«Ο Αγαθόφρων Λακεδαιμόνιος και το παρισινό περιοδικό Μέλισσα», Πελοποννησιακά,  3–4 (1958–1959), Αθήνα, σ. 241–262.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων