Χούμης, Α.
Συγγραφέας: Χούμης, Α.
Αναφορά: 

«Γυμνάσιον Ερμουπόλεως. Πρακτικά Κοινοτικής εν Ερμουπόλει Συνελεύσεως αφορώσης την ίδρυσιν αυτού», Παρνασσός, 11 (1887).

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων