Δρούλια, Λουκία
Συγγραφέας: Δρούλια, Λουκία
Αναφορά: 

«Ο Λαυριώτης μοναχός Κύριλλος από την Πάτρα και η βιβλιοθήκη του», ανάτυπο από το περιοδικό Ο Ερανιστής, 11 (1974), Αθήνα 1980.

«Συλλογές της νεώτερης ιστορίας», «Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και ο δημιουργός της», Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1994, σ. 7–9.

«Συλλογές της Νεώτερης Ιστορίας», Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 53–56.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων