Τσελίκας, Α.
Συγγραφέας: Τσελίκας, Α.
Αναφορά: 

Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της Χίου «Ο Κοραής», Χίος, Δημόσια και Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής, 1984.

(επιμ.), Ομηρικές εκδόσεις στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου 15391955, Χίος, Νομαρχία Χίου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Ο Κοραής», 1988.

«Χιώτικα χειρόγραφα από τον 14ο στον 16ο αιώνα», Αιγαίο: Χώρος πολιτισμού από τον Όμηρο στον Κολόμβο: Πρακτικά Δ΄ διεθνούς συνεδρίου Χίου για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού στα πλαίσια του προγράμματος Columbus ’92, σ. 107–109. 

Κώδικας Μέρτζιου, ήτοι έγγραφα εκ των κρατικών αρχείων της Βενετίας αναφερόμενα εις την ιστορίαν των Πατρών (1595–1794), μετάφραση από τα ιταλικά: Απόστολος Κουρουπάκης με τη συνεργασία του Αγαμέμνονα Τσελίκα, 2010. [Επί του παρόντος υπάρχει για τους μελετητές στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη και δεν έχει εκτυπωθεί σε πολλαπλά αντίτυπα.]

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων