Φασουλάκης, Σ.
Συγγραφέας: Φασουλάκης, Σ.
Αναφορά: 

Βιογραφικά σημειώματα για τους κυριωτέρους ευεργέτες της Βιβλιοθήκης Κοραή, Αθήνα 1978.

«Συμβολές στην ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή», Χιακά Χρονικά, 13 (1981), σ. 76–80.

«Κοραής και Κρεατσούλης, δύο ανέκδοτες επιστολές», Χιακά Χρονικά, ΙΕ΄ (1983), σ. 10–16 (ανάτυπο).

«Το ιστορικό έργο του Φίλιππου Π. Αργέντη», Από τον Γ. Ζολώτα στον Σ. Βίο: δέκα έξι επιστολές των Κ. Κοντού, Γ. Χατζιδάκη, Ν. Πολίτη, Σ. Κυριακίδη, A. Heisenberg και H. Pernot και πέντε έγγραφα του Χ. Σαρικάκη. Αργέντης, Καββαδάς, Παϊδούσης, Αθήνα, Χιόνη, 1985, σ. 33–42.

«Ο Στέφανος Καββάδας και οι κώδικες της Χίου», Από τον Γ. Ζολώτα στον Σ. Βίο: δέκα έξι επιστολές των Κ. Κοντού, Γ. Χατζιδάκη, Ν. Πολίτη, Σ. Κυριακίδη, A. Heisenberg και H. Pernot και πέντε έγγραφα του Χ. Σαρικάκη. Αργέντης, Καββαδάς, Παϊδούσης, Αθήνα, Χιόνη, 1985, σ. 42–45.

Εισαγωγή στις Χιακές Σπουδές. Βιβλιογραφικός Οδηγός, Χίος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», 1992 και 1999.

(εισαγ. και επιμ.), Επικήδειοι λόγοι εις Αδαμάντιον Κοραή, Χίος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», 1993.

Η άλλη ζωγραφική. Τα βιβλία του Νίκου Γιαλούρη, Χίος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», 1997.

«Μια ασυμπλήρωτη βιβλιοθηκονομική προσπάθεια του Ν. Γ. Πολίτη», Η Μελέτη, τομ. 8, Αθήνα 2012, σ. 115–138.  

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων