Κόκκωνας, Γ.
Συγγραφέας: Κόκκωνας, Γ.
Αναφορά: 

Κατάλογος των αρχετύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στη σειρά του ΚΝΕ / ΕΙΕ Τετράδια Εργασίας, αρ. 5, Αθήνα 1983.

«Αρχέτυπα – Τα πρώτα έντυπα βιβλία», Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Σπ. Στάικος, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999., σ. 75–91.

«Βιβλιοκριτική για το έργο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης Κωστή Παλαμά (φιλολογική επιμ. Γ. Ξούριας, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 2010)», Τεκμήριον, 9 (2010), σ. 179–186.  

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων