Μαράβα-Χατζηνικολάου, Άννα / Χριστίνα, Τουφεξή-Πάσχου
Συγγραφέας: Μαράβα-Χατζηνικολάου, Άννα
Τουφεξή-Πάσχου, Χριστίνα
Αναφορά: 

Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τόμ. Α΄, Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Ι΄–ΙΒ΄ αιώνος, Αθήνα 1978.

Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τόμ. Β΄, Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ΄–ΙΕ΄ αιώνος, Αθήνα 1985.

Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τόμ. Γ΄, Ομιλίες Πατέρων της Εκκλησίας και Μηνολόγια 9ου–12ου αιώνα, Αθήνα 1997.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων