Δελιαλής, Ν.Π.
Συγγραφέας: Δελιαλής, Ν.Π.
Αναφορά: 

Κατάλογος Εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος Πρώτον, 1. Έντυπα Εκδόσεων 1494–1832 (αρ. 1–858 + 1–30), Θεσσαλονίκη 1948, 8ο, ιε΄+ 264 σ. + 18 πίν. 

Κατάλογος Εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος Δεύτερον, 2. Έντυπα Εκδόσεων 1833–1912 πλην των ξενόγλωσσων (αρ. 1–2.506 + 1–107 + 1–176), Θεσσαλονίκη 1964, 8ο, ιδ΄+ 512 σ. + LXXIX1 πίν.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων