Βαμβακάς, Δ.
Συγγραφέας: Βαμβακάς, Δ.
Αναφορά: 

«Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος του αρχείου», Αθωνικά Σύμμεικτα, τόμ. 1, 1985, σ. 105–153. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων